album rodzinny

Witamy w naszym albumie rodzinnym! Znajdziecie tutaj zdjęcia z różnych wydarzeń od 1940 roku, aż do dnia dzisiejszego. Zdjęciom często towarzyszą bardzo rozbudowane opisy, więc nawet jeśli zabrakło Cię na ostatniej imprezie to zaraz wszystkiego się dowiesz:). Oglądajcie, czytajcie, wspominajcie, a w razie czego poprawiajcie! No i oczywiście komentujcie w księdze gości! Zapraszam...


lata 1934-1976lata 1977-1984lata 1985-1988lata 1989-1995lata 1996-1998
20002001lata 2002-2003200420052006200720082009
20102011201220132014201520162017

belgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytania

Erasmus na piwie w Tychach
(Tyskie Browary Książęce, maj '2005)

belgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytaniabelgiaczechyniemcynorwegiapolskawielka_brytania

polska14 maja 2005 - dzień który przeszedł do historii zacieśniania przyjaźni między narodami jednoczącej się Europy:). A wszystko za sprawą lubiących piwo studentów przebywających w naszym gościnnym kraju w ramach programu Erasmus. Ponieważ nasz przyjaciel Maciek od dzieciństwa marzył o karierze przewodnika, więc postanowił sprawdzić się w tej roli i zorganizował wycieczkę w ramach której był również przewidziany pobyt w Tychach - stolicy polskiego piwa:)

czechy14. květen 2005 – den, který vešel do dějin zlepšujících se vztahů mezi národy sjednocující se Evropy :). To všechno díky pivo milujícím studentům, již přebývají v našem pohostinném kraji v rámci programu Erasmus. Jelikož náš přítel Maciek od dětství toužil po kariéře průvodce, rozhodl se tedy splnit si svůj sen a zorganizoval výlet, v jehož rámci byl také pobyt v Tychách – hlavním městě polského piva:)

holandia14 mei 2005 – ofte de dag die de geschiedenis inging als deze waarop vertegenwoordigers van verschillende Europese naties hun drang om de steeds hechter wordende banden tussen hun respectievelijke landen van herkomst nog te verstevigen :). Kortweg: een zootje ongeregelde erasmusstudenten op zuippartij in het gastvrije Polen… Onze goede vriend Mattias die sedert mensenheugenis de droom koesterde ooit gids te worden, stak de handen uit de mouwen en besloot zijn capaciteiten te demonstreren door het organiseren van een uitstap naar Krakau, Auschwitz en Tychy, het plaatselijke Leuven :).

wielka_brytania14 May 2005 - day which passed for history of improvements of relationship between nations of europe:). And everything because students liking beer visiting our hospitable country within the confines of program Erasmus. Our friend - Matthew has dreamed from childhood about career of guide, so he decide examine his skills and organized excursion to Cracow, Auschwitz and Tychy – capital of polish beer:)

niemcy14. Mai 2005 – ein Tag, der aufgrund seiner sich weiter vertiefenden Freundschaft zwischen den sich einigenden Nationen Europas in die Geschichte eingegangen ist :) Und das alles durch die bierliebenden Studenten, die im Rahmen des Programms Erasmus in unseres gastfreundliches Land gekommen sind. Da unser Freund Matthias von seiner Kindheit an von einer Karriere als (Fremden-)Führer träumte, beschloss er seine Fähigkeiten in dieser Disziplin zu testen und organisierte einen Ausflug, in dem auch ein Aufenthalt in Tichau vorgesehen war – der Hauptstadt des polnischen Biers :)

francja14 mai 2005 – ou la glorieuse journée pendant laquelle des représentants de différentes nations de l’Union européenne se sont consacrés à la consolidation des liens historiques qui relient leurs patries respectives :). Bref : le jour où une bande d’étudiants érasmus a décidé d’aller se faire une virée dans le pays accueillant qu’est la Pologne. Notre ami Mattias – dont le rêve de devenir guide un jour est internationalement reconnu – décida de jeter les pierres hors de ses poches et d’organiser une excursion à Cracovie, Auschwitz et Tychy, la Jupille locale :).

Erasmus w TychachErasmus w TychachErasmus w Tychach

polskaNaszych południowych sąsiadów reprezentowali Zuzana, Marcel i Łukasz. Niestety świetnie mówili po polsku więc nie mieliśmy okazji podszkolenia się w pięknym i zabawnym języku czeskim;). W drużynie niemieckiej wystąpili Karina, Anne, Robert i Björn. Belgia była reprezentowana przez Valerie, Norwegia przez Espena, a Wielka Brytania przez Iana. Karolina i Maciek reprezentowali jednocześnie Polskę i Niemcy:). W grupie były jeszcze dwie osoby ale niestety nie było nam dane ich poznać.

czechyNaše jižní sousedy reprezentovali Marcel, Lukáš a Zuzana. Bohužel mluvili dobře polsky, tudíž jsme neměli příležitost naučit se trochu pěkného a zábavného českého jazyka. V německém družstvu byly Karina, Anne, Robert a Björn. Belgie byla zastoupená Valerií, Norsko Espenem a Velká Británie Ianem. Ve skupině byly ještě dvě osoby, ale bohužel nám nebylo dáno je poznat.

holandiaOnze zuiderburen werden vertegenwoordigd door Zuzana, Marcel en Lukas. Helaas spreken zij voortreffelijk Pools en hadden we dus niet de gelegenheid onze eerste stappen te wagen in de prachtige en grappige Tsjechische taal ;). Het Duitse team telde Karina, Anne, Robert en Björn in haar gelederen. België had Valérie gedetacheerd, Noorwegen Espen, en het Verenigd Koninkrijk Ian. Carolina en Maciek vertegenwoordigden een Duits-Poolse alliantie. De groep telde nog twee andere personen, die we helaas niet hebben kunnen ontmoeten.

wielka_brytaniaOur southern neighbors represented Zuzana, Marcel and Lukas. Unfortunately, they excellently speek Polish, so we had no occasion to learn beautiful and amusing Czech language;). In German team have taken a stand Karina, Anne, Robert and Björn. Belgium was represented by Valerie, Norway by Espen, and Great Britain by Ian. Carolina and Maciek represented Poland and Germany simultaneously. In group were two more persons, but unfortunately it wasn't gave us to met them.

niemcyUnsere südlichen Nachbarn wurden vertreten durch Zuzana, Marcel und Lukas. Leider sprachen sie vorzüglich polnisch, daher hatten wir keine Gelegenheit die wunderschöne und lustige tschechische Sprache einzuüben;). In der deutschen Mannschaft traten Karin, Anne, Robert und Björn auf. Belgien wurde durch Valerie repräsentiert, Norwegen durch Espen und Groß Britannien durch Ian. Karolin und Matthias vertraten gleichzeitig Polen und Deutschland :). In der Gruppe gab es noch weitere zwei Personen, aber leider gaben sie uns nicht die Möglichkeit, sie kennen zu lernen.

francjaNos voisins méridionaux étaient représentés par Zuzana, Marcel et Lukas. L’excellence de leur polonais a malheureusement empêché nos premiers pas dans la magnifique et comique langue tchèque ;). L’équipe allemande comptait Karina, Anne, Robert et Björn dans ses rangs. La Belgique avait détaché Valérie, la Norvège Espen et le Royaume Uni Ian. Carolina et Maciek représentaient une alliance germano-polonaise. Le groupe était encore constitué de deux autres personnes que nous n’avons, hélas, pas eu l’occasion de rencontrer.

Erasmus w browarzeErasmus w browarzeRobert

polskaByłych polskich studentów tęskniących do życia studenckiego zagrali: Irqa z Tomkiem, Orzełek z Ćwirkiem, Zuzia z Krzyśkiem, Sonia z Marcinem, Pasi z Grzegorzem i my Dorotka i Witek.

czechyBývalé polské studenty tesknící po studentském životě zahráli: Irqa s Tomkiem, Orzełek s Ćwirkem, Zuzia s Krzyśkem, Sonia s Marcinem, Pasi s Grzegorzem a my Dorotka a Witek.

holandiaIn de ploeg van de Poolse ex-studenten (die nog steeds hunkeren naar hun vorig leven) waren opgesteld: Irqa met Tom, Orzełek met Ćwirek, Zuzia met Chris, Martin met Sonia, Pasi met Gregory en wij - Dorothy en Witek.

wielka_brytaniaFormer polish students (hankering for student life) have played: Irqa with Tom, Orzełek with Ćwirek, Zuzia with Chris, Martin with Sonia, Pasi with Gregory and we - Dorothy and Witek.

niemcyEhemalige polnische Studenten, die sich wieder nach dem Studentenleben sehnten, spielten: Irqa mit Tomek, Orzelek mit Cwirek, Zuzia mit Krzysiek, Sonia mit Marcin, Pasi mit Grzegorz und wir, Dorota mit Witek.

francjaL’équipe des ex-étudiants polonais (nostalgiques des temps révolus) était composée de : Irqa et Tom, Orzełek et Ćwirek, Zuzia et Chris, Martin et Sonia, Pasi et Gregory et nous - Dorothy et Witek.

polskaRozpoczęło się zwiedzanie...

wielka_brytaniaTouring has been started...

czechyProhlídka začala…

niemcyDas Besichtigen beginnt...

holandiaDe rondleiding is begonnen...

francjaLa visite a commencé...

Erasmus w browarzeIan, Valerie i AnneJarek, Espen i Karolina
Maciek i MarcelErasmus w browarze

polska...ruch panował jak na dworcu.

wielka_brytania...traffic as on station.

czechy...živo jak na nádraží.

niemcy...es herrschte eine Betriebsamkeit vor, wie auf einem Bahnhof.

holandia...met stationsgewijze files als gevolg.

francja...et n’en finit pas avec des embouteillages genre SNCB/F comme conséquence.

polskaGrzegorz tradycyjnie zapraszał do zwiedzania swojego swojego ciała, robiąc tym konkurencję pięknym i starym miedzianym kadziom.

wielka_brytaniaGregory traditionally invited for touring his body, making with it competition to beautiful and old copper tubs.

czechyGregorz tradičně vybízel k prohlídce svého těla, dělaje tím konkurenci pěkným a starým měděným kádím.

niemcyGrzegorz lädt traditionell ein zum Besichtigen seines Körpers, dabei macht er den wunderschönen und alten Kupferkesseln Konkurrenz.

holandiaZoals gewoonlijk was Gregory wel te vinden voor een rondleiding van zijn lijf, daarmee in competitie tredend met de mooie en oude brouwketels.

francjaComme d’habitude, Grégory préférait inviter le public pour une visite de son corps, entrant en concurrence avec les belles et anciennes cuves de la brasserie.

Grzegorz ekshibicjonistaGrzegorz, Pasi i Bobo
Erasmus w browarzeErasmus w browarzeCviru, Orzeł i WitekErasmus w browarze

polskaW muzeum znaleźliśmy piwo o imieniu naszej polsko-niemieckiej koleżanki... Karolinka

czechyV muzeu jsme objevili pivo se jménem naší polsko-německé kolegyně… Karolinka

holandiaIn het museum hebben we een bier gevonden dat de trotse naam van onze Pools-Duitse vriendin draagt… Karolinka.

Karolinka

wielka_brytaniaIn museum we have found beer named as our Polish-German girl-friend... Karolinka.

niemcyIm Museum fanden wir ein Bier mit dem Namen unserer polnisch-deutschen Freundin... Karolinka

francjaDans le musée, nous avons trouvé une bière portant le nom de notre amie germano-polonaise… Karolinka.

Erasmus w browarzeIrqa i Tomek

polska...i dostaliśmy takie śmieszne okularki... ale potem nam je zabrali;(. A kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera!

wielka_brytania...and we have obtained such funny glasses... but then they took it away;(. But who gives and then taking away, will be maltreat in the hell! (hard to translate Polish proverb, but I've tried!)

czechy...a dostali jsme takové směšně brýle… jenže potom nám je sebrali;(. A kdo dává a potom bere, ten se v pekle smaží! (polské přísloví).

niemcy...und bekamen diese lustigen Brillen... aber dann hat man sie uns wieder abgenommen;(. Aber wer gibt und dann wieder nimmt, der findet sich in der Hölle wieder! (An. d. Übersetzers: ´n polnischer Spruch).

holandia...en we hebben grappige brillen gekregen… die ze daarna weer afgenomen hebben;(. Maar wie geeft en terugneemt, zal in de hel gefolterd worden!!! zoals ze hier in Polen plegen te zeggen.

francja...et nous avons reçu des lunettes très marrantes… qu’on a nous a reprises après ;(. Mais donner et reprendre, c’est voler ! (et ça mérite une séance de torture en enfer, comme on dit ici en Pologne).

Marcel, Lukasz, Zuzana i WitekValerie, Anne, Karolina, Karin i BjoernErasmus w browarzeTomek, Irqa, Orzeł i Cviru

polskaKiedy wreszcie nadszedł upragniony czas degustacji wszyscy umierali z pragnienia! Ale warto było czekać, bo nie ma nic lepszego od świeżego i dobrze podanego piwa! No i w dobrym towarzystwie oczywiście!

wielka_brytaniaWe all were dieing from thirst when at last desired time of tasting has come. But waiting was worth of it, there's nothing more precious than fresh and served in right way beer! And in good company of course!

czechyVšichni už umírali žízní, když nadešel vytoužený čas degustace!! Avšak stálo za to si počkat, protože není nic lepšího než studené a dobře natočené pivo! No a samozřejmě v dobré společnosti!

niemcyAls endlich der langersehnte Augenblick der Verkostung gekommen war, kamen alles fast um vor Durst! Doch das Warten hatte sich gelohnt, denn es gibt nichts besseres als ein frischgezapftes und gut dargereichtes Bier! Und natürlich in einer guten Gesellschaft!

holandiaWe waren al half uitgedroogd toen eindelijk het lang verwachte degustatie-moment aanbrak. Maar het was de moeite van het wachten, niets smaakt zo lekker als een verse en goed getapte pint! En natuurlijk in voortreffelijk gezelschap!

francjaNous étions déjà à moitié déshydratés lorsque enfin arriva la dégustation tant attendue. Mais notre attente fut bien récompensée: rien ne vaut une bonne bière bien fraîche et bien servie! Et tout cela en excellente compagnie, bien sûr!

Bjoern, Maciek i Witek
Erasmus w browarzeValerie, Anne, Karolina, Karin, Ian i WitekMaciek, Valerie, Witek, Dorota i Karolina

polskaPonieważ w tym sezonie nastąpiły zmiany, wycieczka przebiegała inaczej niż byliśmy przyzwyczajeni. Zwiedziliśmy nie tylko browar, ale również nowo otwarte muzeum. Niestety zmieniły się również zasady degustacji:( więc tym razem wyszliśmy z browaru nieprzyzwoicie trzeźwi.

czechyJelikož v této sezoně došlo ke změnám, exkurze probíhala jinak, než jsme byli zvyklí. Viděli jsme nejenom pivovar, ale také nově otevřené muzeum. Bohužel, změnily se i pravidla degustace....

holandiaDit seizoen was het bezoek ietwat verschillend. We hebben niet alleen de brouwerij bezocht, maar eveneens het pas geopende museum. Helaas zijn de regels van de degustatie ook veranderd :( en hebben we bijgevolg de brouwerij in een schandelijk sobere toestand verlaten.

wielka_brytaniaIn this season changes have been made so excursion look different than before. We have toured not only brewery, but recently opened museum also. Unfortunately, rules of tasting have been changed also:( so this time we have left from brewery obscenically(??) sober.

niemcyWeil in dieser Saison Änderungen vorgenommen wurden, verlief die Besichtigung anders als wir es gewohnt waren. Wir besuchten nicht nur die Brauerei, sondern auch das neueröffnete Museum. Leider änderte sich auch der Ablauf der Verkostung....

francjaCette saison, la visite était un peu différente. Nous n’avons pas seulement vu la brasserie, mais également le nouveau musée. Malheureusement, le règlement de la dégustation a également changé :( donc nous avons quitté la brasserie dans un état honteusement sobre.

Ian i ValerieErasmus w Tychach

polskaNastępnie przyszedł czas na mały clubbing...
...i gorące dyskusje o polityce i historii:).

wielka_brytaniaNext time has come for small clubbing...
...And hot discussion about politics and history:).

czechyPotom přišel čas na malý clubing… a vášnivé diskuze o politice a historii:).

niemcyAls nächstes war Clubbing angesagt... und heiße Diskussionen um Politik und Geschichte:).

holandiaDaarna was het tijd voor een kroegentocht... En verhitte discussies over politiek en geschiedenis:).

francjaEnsuite était venu le temps pour sponsoriser les cafés locaux… et mener des conversations passionnées à propos de politique et d’histoire:).

Bjoern i MaciekTomek, Espen, Karolina, Anne i IrqaDorota i Maciek
Valerie i RobertEspen i AnneErasmus w Tychach

polskaLudzie się powoli wykruszali... Irqa z Tomkiem podjęli próbę ucieczki z pola walki, ale zostali szybko powstrzymani... Miało być jedno piwo, a bohatersko zostali z nami do końca...

czechyLidé se pomalu vytráceli... Irqa s Tomkem zkou šeli z válečného pole utéct, ale byli rychle zadrženi… Mělo to být jedno pivo, avšak hrdinně s námi zůstali až do konce...

holandiaMensen begonnen langzaam in elkaar te storten. Irqa en Tom probeerden nog het slagveld te ontsnappen, maar werden onder zachte dwang tegengehouden. Ze zouden voor één pintje blijven, maar bleven uiteindelijk heroïsch bij ons tot het bittere eind.

Karin

wielka_brytaniaPeople crumbled up slowly. Irqa and Tom attempted escape from battlefield, but they have been fastly held. One beer had to be, but at last they heroically stayed with us until the end.

niemcyDer Kreis wurde immer kleiner... Irqa mit Tomek versuchten einen Fluchtversuch vom Schlachtfeld, aber sie wurden schnell aufgehalten... Es sollte ein Bier werden, doch heldenhaft blieben sie mit uns bis zum Schluss...

francjaLes gens commençaient à s’effondrer petit à petit. Irqa et Tom essayaient de s’échapper du champ de bataille, mais ils ont été retenus avec force. Ils allaient rester pour un verre, mais ont finalement héroïquement tenu le coup jusqu’à la fin.

Anne, Valerie i MaciekTomek i IrqaMaciek, Tomek, Irqa, Espen i MarcelValerie i Maciek

polskaOstatnim akordem wieczoru była gra w mafię, która bardzo wciągnęła naszych gości. Ze względu na bariery językowe było to przedsięwzięcie ryzykowne... ale zakończyło się pełnym sukcesem.

czechyPosledním počinkem večera byla hra Mafie, která naše hosty velmi bavila. Vzhledem k jazykové bariéře to sice bylo rizikové… ale skončilo se naprostým úspěchem.

holandiaHet Maffiaspel was de laatste activiteit van de avond en boeide onze bezoekers mateloos. Het was een risicovolle onderneming omwille van de taalbarrières. Maar eind goed al goed.

wielka_brytaniaGame called Mafia was last event in the evening, which very absorb our visitors. This was very risky venture because of language barriers. But it has ended full success.

niemcyDer Abschluss des Abends war das Mafiaspiel, das unsere Gäste sehr in seinen Bann gezogen hat. Aufgrund von Sprachbarrieren war es ein risikovolles Unterfangen... es endete jedoch mit einem vollen Erfolg...

francjaLe jeu Maffia était la dernière activité de la soirée et tenait nos invités en haleine. C’était une entreprise risquée à cause des barrières linguistiques, mais tout est bien qui finit bien.

Valerie i MaciekKarolina, Bjoern i AnneErasmus w Tychach

polskaJak widać na powyższym zdjęciu dyskusje były zażarte, trup ścielił się gęsto, a zbłąkane kule zabijały czasem zupełnie niewinnych obywateli...

czechyJak je vidět na fotce výše, diskuze byly zuřivé, lidé hromadně umírali a zbloudilé kulky někdy zabíjely i úplně nevinné obyvatele...

holandiaZoals op bovenstaande foto gezien kan worden waren discussies hevig, vielen de lijken bij bosjes en doodden verdwaalde kogels soms volledig onschuldige burgers.

wielka_brytaniaAs you can see on picture above, discussions were hot, corpses lay down thickly, and losted(??) balls killed sometimes of completely innocent citizen.

niemcyWie man auf dem oberen Foto sehen kann, waren die Diskussionen unerbittlich, es gab viele Opfer zu beklagen und Querschläger trafen manchmal völlig unschuldige Bürger...

francjaComme on peut le voir ci-dessus, les discussions étaient animées, les cadavres tombaient par dizaines et les balles perdues tuaient régulièrement des civils complètement innocents.

Anne i ValerieValerie i Maciek

polskaMaciek tak zgłodniał, że zabrał się do konsumpcji zgrabnych nóżek Valerie...

wielka_brytaniaMatthew became so hungry that he beginned to eat the sexy legs of Valerie...

czechyMaciekovi tak vyhládlo, že se pustil do konzumace půvabných nožek Valerie…

niemcyMatthias wurde so hungrig, dass er anfing die schlanken Beine Valeries zu vernaschen...

holandiaMattias had zo’n honger dat hij de sexy benen van Valérie begon op te eten...

francjaMattias avait tellement faim qu’il commença à manger les jambes sexy de Valérie...

Ian, Valerie i MaciekMaciek

polskaNiestety wszystko co dobre szybko się kończy, nadszedł czas kiedy musieliśmy się pożegnać z częścią grupy, która zatrzymała się w hotelu. Marcel, Łukasz, Karolina i Maciek poszli spać do nas.

czechyBohužel všechno jednou pomine, tak nadešel čas, kdy jsme se museli rozloučit s částí skupiny, jež se ubytovala v hotelu. Marcel, Lukáš, Karolina a Maciek šli spát k nám.

holandiaJammergenoeg gaat de tijd snel als je je amuseert. De tijd was gekomen om afscheid te nemen van een deel van de groep die in een hotel verbleef. Marcel, Lukas, Karolina et Mattias logeerden in onze flat.

wielka_brytaniaUnfortunatelly everything that makes fun is too fast coming to the end. The time was coming and we had to say goodbye to a part of the group that lived in a hotel. Marcel, Lukas, Karolina and Matthew slept in our flat.

niemcyLeider endet alles was gut ist zu schnell, es kam der Augenblick, in dem wir uns von einem Teil unserer Gruppe verabschieden mussten, die im Hotel wohnte. Marcel, Lukas, Karolina und Matthias gingen bei uns schlafen.

francjaMalheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le temps était venu de dire au revoir à une partie du groupe qui logeait dans un hôtel. Marcel, Lukas, Karolina et Mattias logeaient dans notre appartement.

KarolinaMarcelLukaszDorota

polskaByło ciasno, ale za to jak przyjemnie;) Pod kołderkami baraszkowały nogi rozgrzane alkoholem zacieśniając przy tym przyjaźń polsko-czesko-niemiecką...

wielka_brytaniaThere was tight, but very, very nicely;) Under coverlet legs warmed up by alcohol develop Polish-Czech-German friendship.

czechyBylo těsno, ale jak příjemně;) Pod peřinami dováděly alkoholem zahřáté nohy a utužovaly tak polsko-česko-německé přátelství…

niemcyEs war eng, aber dafür umso angenehmer ;) Unter den Decken tollten die mit Alkohol aufgeheizten Beinchen herum und vertieften dabei die polnisch-tschechisch-deutsche Freundschaft...

holandiaDaar was het zeer krap, maar zeer, zeer aangenaam ;). Onder de dekens droegen door alcohol opgewarmde beentjes bij tot de Pools-Tsjechisch-Duitse vriendschap.

francjaIl n’y avait pas beaucoup de place, mais c’était très, très agréable ;). Sous la couette, les jambes chauffées par l’alcool aidaient à développer l’amitié germano-tchèquo-polonaise.

Maciek, Dorota i KarolinaKarolina, Witek, Dorota, Maciek, Lukasz i Marcel
Karolina i MaciekKarolina i Maciek

polskaMaciek próbował wejść w bliższy kontakt z Karoliną przy pomocy szczoteczki do zębów:) Wszyscy byliśmy pod wrażeniem!

wielka_brytaniaMatthias try to came in closest contact with Carolina with help of toothbrush:) We were all impressed!

czechyMaciek se pokoušel o bližší kontakt s Karolinou za pomoci kartáčku na zuby:) Zapůsobilo to na všechny!

niemcyMatthias versuchte Karolin näher zu kommen mit Zuhilfenahme einer Zahnbürste :) Alle waren tief beeindruckt!

holandiaMattias probeerde in nauw contact te komen met Karolina met behulp van een tandenborstel :). We waren allemaal zeer onder de indruk.

francjaMattias essaya d’entrer en contact avec Karolina à l’aide d’une brosse à dents :). Nous étions tous très impressionnés.

polskaNo i to by było na tyle... Bardzo było nam miło Was poznać... Mamy nadzieję, że wy również miło spędziliście czas... A ponieważ ktoś zostawił u nas krem to myślę, że jeszcze kiedyś przyjedziecie:) Pozdrawiamy gorąco... i do zobaczenia gdzieś... kiedyś... :)

czechyNo a to by bylo vše… Velmi nás těšilo… Doufáme, že i pro vás to byl příjemně strávený čas… A protože u nás někdo zapomněl krém, myslím, že ještě někdy přijedete:) Srdečně zdravíme… a na shledanou někde… někdy… :)

holandiaEn dat was het... Het was heel tof jullie te ontmoeten! We hopen dat jullie hier ook een leuke tijd hadden. En aangezien één van jullie zijn of haar crème vergeten is, hopen we dat jullie ons op een dag opnieuw een bezoekje brengen. Salute! En tot ziens... ergens... in de toekomst...

wielka_brytaniaAnd thats it... It was very nice to met You! We hope You spent your time nicely too. And because one of You leave his handcream, so we hope one day You visit us again. Salute! And to see You... somewhere... in a future...

niemcyJa und das war´s für´s erste... Es hat uns sehr gefreut Euch kennen gelernt zu haben... Wir hoffen, dass es auch euch Spaß gemacht hat... Und da jemand von Euch bei uns seine Creme vergessen hat, denke ich, dass ihr noch mal irgendwann vorbeischaut :) Wir grüßen euch ganz herzlich... und auf ein Wiedersehen, irgendwo... irgendwann... :)

francjaEt voilà... C’était très chouette de vous rencontrer! Nous espérons que vous avez aussi passé un bon moment. Et comme quelqu’un a oublié sa crème, nous espérons vous revoir un jour. Salute! Et au revoir... un jour... quelque part...

KarolinaErasmus w TychachMarcel i Lukasz
MaciekMaciek
Karolina

» wpisz się do księgi gości «

» Bitte trage Dich in´s Gästebuch ein «

» Inscribe yourself in the Guest Book «

» Zapiš se do Knihy hostí «

» Schrijf je in op ons gastenboek «

» Inscrivez-vous pour notre livre d’or «

Übersetzt in Goethes Sprache hat: Matthias Ziobrowski

Do jazyka Jaroslava Haška přeložila: Zuzana Šmídová

Vertaling naar Guido Gezelles taal: Valérie Gathot

Traduction dans la langue de Molière: Valérie Gathot

To language of Shakespeare tried to translate: Witold Wieszczek


lata 1934-1976lata 1977-1984lata 1985-1988lata 1989-1995lata 1996-1998
20002001lata 2002-2003200420052006200720082009
20102011201220132014201520162017

Minister kazał, więc uprzejmie informujemy, że nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka) i inne dziwne technologie m.in. w celach statystycznych. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz je zablokować, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Pliki cookies (ciasteczka) i podobne technologie.